Tin nổi bật

Tin hoạt động của HĐND

Ngày 20/6/2022 Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại xã Cộng Hòa

Hình ảnh bà Nguyễn Thị Huệ - Ủy viên TT, trưởng ban pháp chế tỉnh lên đọc báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ triển khai công tác 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh và Báo cáo giải trình các ý kiến của cử tri tại kỳ họp tiếp xúc trước


Hình ảnh ông Nguyễn Đình Khánh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Cẩn Hải lên đọc báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ triển khai công tác 6 tháng cuối năm của HĐND thành phố và Báo cáo giải trình các ý kiến của cử tri tại kỳ họp tiếp xúc trước


Hình ảnh Đại biều và các cử tri dự hội nghị

Các tin liên quan: