Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu
Lĩnh vực: Nông nghiệp &PTNT
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
File đính kèm: Tải file