Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

 

 
Ngày 29/11, tại TP Hạ Long, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Văn Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị.
Tại hội nghị, đại biểu là cán bộ ngành Nội vụ, cán bộ Đoàn Thanh niên của một số địa phương trong cả nước đã được phổ biến, quán triệt các nội dung: Luật Thanh niên và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Thông tư số 07/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; hướng dẫn việc thu thập số liệu thống kê trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hướng dẫn lập và điền các biểu mẫu thống kê trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng tham gia thảo luận, trao đổi nhiều nội dung liên quan đến công tác triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cho biết, năm 2020, sau khi Quốc hội thông qua Luật Thanh niên, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn thi hành Luật, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về thanh niên. Đồng thời, tạo điều kiện để thanh niên ngày càng có nhiều cơ hội được tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật cho thanh niên.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Đồng chí đề nghị các báo cáo viên và đại biểu tập trung quán triệt đầy đủ các nội dung cơ bản của Luật Thanh niên, các nghị định hướng dẫn thi hành Luật, chiến lược và các văn bản có liên quan để tham mưu, đề xuất việc triển khai thực hiện bảo đảm thống nhất, hiệu quả, đúng tinh thần chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Tập trung trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, bảo đảm đến hết năm 2022, 100% các địa phương hoàn thành việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện Luật Thanh niên, các nghị định, nghị quyết, chương trình phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 29 và 30/11/2022.
Các tin liên quan: