Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

 Hiện nay, cuộc sống đang phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tuy nhiên, đối lập với nó, tình trạng ô nhiễm môi trường lại gia tăng. Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề cấp bách trên địa bàn xã ta. Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 47 của Đảng ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường; trên địa bàn xã đồng thời thành lành lập ban chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường. Chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, các thôn thường xuyên tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện xử lý rác thải tại gia đình; 

Các ngành đoàn thể trong thôn làm công tác tổng vệ sinh môi trường, tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường Ngày chủ nhật xanh. Đồng thời phân công cho các ngành, đoàn thể các đoạn đường tự quản. Qua đó đã xóa được các điểm đen rác thải, hạn chế được tình trạng đổ rác thải không đúng nơi quy định, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Mỗi người dân hãy tự ý thức bằng những hành động nhỏ và cụ thể hàng ngày, chúng ta cũng góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường. Việc đầu tiên góp phần bảo vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu, biết và hành động vì môi trường.

Các tin liên quan: