Tin nổi bật

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung về xã Cộng Hòa
Xã Cộng Hòa là xã miền núi của Thành phố Cẩm Phả
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: Cần bắt đầu từ những người nông dân giỏi
Xã Cộng Hòa là một trong ba xã nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đến nay (tháng 7/2016), về cơ bản là xã đạt chuẩn nông thôn mới với 37/39 đạt chỉ tiêu, còn 02 chỉ tiêu chưa đạt là: Chợ và chuẩn hóa trình độ cán bộ xã.