Tin nổi bật

Giới thiệu chung

Hội Nghị tập huấn công tác Phòng cháy chữa cháy trên địa bàn xã Cộng Hòa
Ngày 05/4/2022 Công an thành phố Cẩm Phả phối kết hợp với UBND xã Cộng Hòa tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy.
ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ CỘNG HÒA LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2022-2027
Ngày 14/4/2022 Hội Cựu chiến binh xã cộng Hòa tổ chức trương trình Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2022-2027
Giới thiệu chung về xã Cộng Hòa
Xã Cộng Hòa là xã miền núi của Thành phố Cẩm Phả
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: Cần bắt đầu từ những người nông dân giỏi
Xã Cộng Hòa là một trong ba xã nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đến nay (tháng 7/2016), về cơ bản là xã đạt chuẩn nông thôn mới với 37/39 đạt chỉ tiêu, còn 02 chỉ tiêu chưa đạt là: Chợ và chuẩn hóa trình độ cán bộ xã.