Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương
Lĩnh vực: Nông nghiệp &PTNT
Thời gian giải quyết: 60 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung:
  1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nươc về khuyến nông Xã trước ngày 30/9 hàng năm;
Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Xã tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Xã phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.
b) Cách thức thực hiện: Không quy định
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần:
 + Đề xuất kế hoạch khuyến nông;
+ Dự toán kinh phí.
- Số lượng: Không quy định.
d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp Xã.
 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định.
h) Lệ phí (nếu có): Không.
i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.
 m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 25, Nghị định 83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018.
 
File đính kèm: Tải file