Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Lĩnh vực: Giáo dục & đào tạo
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: 5. Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
* Trình tự thực hiện
(1) Đối với cá nhân, tổ chức có yêu cầu:
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một của cấp xã;
- Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ và giấy hẹn ngày trả kết quả.
- Căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Bộ phận một cửa cấp xã nhận kết quả.
(2) Đối với Cơ quan hành chính nhà nước:
- Cán bộ tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ của cá nhân/tổ chức;
- Ủy ban nhân dân cấp xã thẩm định hồ sơ, tổng hợp kết quả thẩm định Lập báo cáo, dự thảo Quyết định; trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt;
- Bộ phận một cửa cấp xã trả kết quả cho cá nhân/ tổ chức theo quy định.
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến bộ phận một cửa cấp xã.
* Hồ sơ
- Tờ trình đề nghị thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học;
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư­ời dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục;
- Văn bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện.
* Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ
* Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 Tổ chức hoặc cá nhân.
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã;
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
* Lệ phí: Không
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
a) Hỗ trợ yêu cầu phổ cập giáo dục tiểu học của địa phư­ơng;
b) Được một trường tiểu học nhận bảo trợ và giúp cơ quan có thẩm quyền quản lí về các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 của Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi là Điều lệ trường tiểu học);
c) Có giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Điều 36 của Điều lệ Trường tiểu học;
d) Có phòng học theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ Trường tiểu học.
* Căn cứ pháp lí của thủ tục hành chính:
- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học;
 
File đính kèm: Tải file