Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Trong ngày
Lệ phí: 2.000đ/trang
Nội dung: * Thành phần, số lượng hồ sơ: Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao.
 
File đính kèm: Tải file