Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: Trong ngày
Lệ phí: 2.000đ/trang
Nội dung: * Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ gồm:Bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao và bản sao cần chứng thực.Bản sao, chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực phải đầy đủ các trang đã ghi thông tin của bản chính
- Số lượng hồ sơ: Không quy định.
 
File đính kèm: Tải file