Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục chứng thực di chúc
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 02 ngày
Lệ phí: 30.000đ
Nội dung: * Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Dự thảo di chúc;
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu);
+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó; trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe dọa đến tính mạng (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
File đính kèm: Tải file