Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục thôi làm hòa giải viên
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 04 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị ra quyết định thôi làm hòa giải viên.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
File đính kèm: Tải file