Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Thực hiện chủ đề: “Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ngày 09/7, Đoàn Thanh niên cơ quan chính quyền thành phố và Chi đoàn Thanh niên cơ quan Thành ủy đã ra quân tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Cộng Hòa.
 
 
 
 Xây dựng nông thôn mới được thành phố Cẩm Phả xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền Thành phố đang tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành phối hợp với MTTQ, các đoàn thể triển khai đồng loạt các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới tại 03 xã của Thành phố.
 
 
Các đoàn viên, thanh niên tham gia giúp người dân làm vườn mẫu
 
 
Tham gia dịch tường rào
 
 Hoạt động lần này đã huy động sự tham gia của trên 50 đoàn viên, thanh niên của Đoàn thanh niên cơ quan chính quyền thành phố, Chi đoàn cơ quan Thành ủy và Đoàn thanh niên xã Cộng Hòa. Các đoàn viên, thanh niên đã tham gia tư vấn, hỗ trợ giúp hộ dân xã Cộng Hòa làm vườn mẫu, dọn vệ sinh các tuyến đường, trạm y tế xã, cùng tham gia dịch tường rào phục vụ xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Đoàn thanh niên cơ quan chính quyền thành phố và Chi đoàn thanh niên cơ quan Thành ủy cũng đã ủng hộ 04 thùng rác cỡ lớn đặt tại trạm y tế xã và tuyến đường vào trung tâm xã.
Các tin liên quan: