Tin nổi bật

Tin hoạt động của UBND

Vốn là xã khó khăn của TP Cẩm Phả, nhưng nhiều năm qua bằng sự sáng tạo và hướng đi đúng, Đảng bộ xã Cộng Hoà đã huy động nhiều nguồn lực và tập trung thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bằng các biện pháp phù hợp, nhờ đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn từng bước được cải thiện. Đặc biệt, đến nay, xã đã đạt 17 tiêu chí nông thôn mới.

 

Trên địa bàn xã Cộng Hoà (TP Cẩm Phả) ngày càng xuất hiện nhiều ngôi nhà khang trang, kiên cố.
Trên địa bàn xã Cộng Hoà (TP Cẩm Phả) ngày càng xuất hiện nhiều ngôi nhà khang trang, kiên cố.

Đồng chí Hà Văn Công, Chủ tịch UBND xã Cộng Hoà cho biết: Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, TP Cẩm Phả, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ xã đã chỉ đạo và triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân những nội dung Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố, của xã về phát triển kinh tế - xã hội. Đảng uỷ xã chú trọng ban hành các nghị quyết chuyên đề, trong đó đề cao những việc làm cụ thể của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, Đảng uỷ xã đã thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chương trình, cuộc vận động và cụ thể hoá thành các nghị quyết, quy chế, quy định cũng như các văn bản chỉ đạo của địa phương; đồng thời hướng dẫn, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện…

Cụ thể hoá các chỉ tiêu nghị quyết, xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và người dân trên địa bàn đẩy nhanh tốc độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Cấp uỷ, chính quyền xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và người dân trong xã hiểu sâu sắc về ý nghĩa, vai trò của chương trình xây dựng nông thôn mới. Cấp uỷ, chính quyền xã cũng phối hợp với người đứng đầu các thôn tăng cường rà soát, xác định rõ các tiêu chí về NTM đã đạt và những tiêu chí chưa đạt để thống nhất nội dung, giải pháp và xây dựng lộ trình để thực hiện từng chỉ tiêu trong bộ tiêu chí. Cán bộ, đảng viên cùng gương mẫu đi đầu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và chủ động, tích cực đóng góp tiền, hiến đất, chung tay góp sức để xây dựng các công trình phúc lợi. Cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và phát huy nội lực, kết cấu hạ tầng của xã từng bước được đầu tư. Cụ thể như: Trong năm 2014, xã đã hoàn thành tuyến đường bê tông thôn Hà Tranh dài hơn 1km, tổng mức đầu tư trên 4 tỷ đồng; nhân dân trong xã đã đóng góp trên 600 triệu đồng và ngày công lao động để làm mới 1,2km đường ngõ xóm… Đến nay, 90% tuyến đường ngõ xóm của Cộng Hoà đã hoàn thành bê tông. Cũng trong năm 2014, xã đã vận động nhân dân tích cực thực hiện giải phóng mặt bằng để làm đường dẫn đến bến cập tàu đảo Hà Loan; xây dựng trụ sở HĐND-UBND xã và xây mới 2 phòng học của trường mầm non… Nhiều công trình hoàn thiện, đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện đời sống cho nhân dân trên địa bàn.

Cùng với đầu tư kết cấu hạ tầng, xã tạo nhiều điều kiện tốt để người dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao; khuyến khích người dân xây dựng các mô hình kinh tế, mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã cũng đặc biệt tập trung cho chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, trong đó tập trung đưa một số cây, con giống có giá trị kinh tế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của xã vào chăn nuôi, trồng trọt như: Ngan đen, thanh long ruột đỏ, ba kích, giảo cổ lam. Để bà con tiếp cận với kiến thức khoa học kỹ thuật, xã còn phối hợp tổ chức tạo điều kiện cho bà con đi học tập kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi tại một số địa phương lân cận như Tiên Yên, Ba Chẽ…

Bác Lý Tú Văn, thôn Khe, xã Cộng Hoà nhận xét: Thời gian qua cán bộ xã rất sâu sát cơ sở, thường xuyên thăm hỏi và nắm tình hình bà con nên nhiều chính sách hỗ trợ mới của Đảng và Nhà nước đã kịp thời đến với những người dân. Những vấn đề liên quan đến xã, đến thôn đều được cán bộ phổ biến và lấy ý kiến trong nhân dân. Tâm tư, nguyện vọng của chúng tôi cũng được cấp trên nắm bắt và giải quyết, nhất là việc hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất. Vì thế, bà con có điều kiện trong phát triển kinh tế, nâng cao mức sống từ các mô hình…

Từ sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, người dân trong xã đã ngày càng chủ động và tích cực hơn trong phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, xã cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá - xã hội; tạo chuyển biến căn bản trong lĩnh vực phát triển giáo dục, y tế; giải quyết tốt các chính sách xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Các tin liên quan: