Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI XÃ CỘNG HÒA
 
BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH
Họ và tên: ĐIỆP VĂN NGUYÊN
Chức vụ: Phó CT UBND xã
Trình độ CM: ĐH Luật kinh tế
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0888710558
 
 
Họ và tên: HÀ VĂN PHƯƠNG
Chức vụ: Văn hóa xã hội
Trình độ CM: ĐH Quản lý Văn hóa
Lý luận chính trị:
Số điện thoại: 0342288186
 
Họ và tên: ĐINH VĂN THANH
Chức vụ: Tư pháp hộ tịch
Trình độ CM: ĐH Luật KT; TC kế toán
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0906146588
Họ và tên: ĐINH TRỌNG NGHĨA
Chức vụ: Địa chính - Xây dựng
Trình độ CM: ĐH Luật KT
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0966008386
 Họ và tên: Nình Móc Cậu
Chức vụ: Văn phòng thống kê
Trình độ CM: ĐH Luật
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0366776069