Tin nổi bật

Văn bản của HĐND xã

Ngày 28/7/2022 HĐND xã tổ chức kỳ họp thứ bảy để bầu bổ sung Ủy viên ủy ban
Do sự điều động luân chuyển các bộ công chức nên đã có sự thay đổi về nhân sự cụ thể là tháng 4/2022 Đ/c Từ Minh Hải - Ủy viên UB, Chỉ huy trưởng quân sự xã Cộng Hòa được luân chuyển xuống giữ chức vụ Chỉ huy trưởng quân sự xã Cẩm Hải và Đ/c Nguyễn Văn Thi - Chỉ huy trưởng quân sự xã Cẩm Hải. Để bổ xung đủ Ủy viên ủy ban, UBND  xã đã có tờ trình đề nghị HĐND bầu bổ xung . Ngày 28/7/2022 HĐND đã đã tổ chức kỳ họp thứ bảy HĐND xã Cộng Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 Để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác điều hành của HĐND, UBND xã Cộng Hòa 6 tháng đầu năm 2022; Bàn và quyết nghị  nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Và Quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND xã ; Miễn nhiệm Đ/c Từ Minh Hải - Ủy viên ủy ban ( do đồng chí Hải luân chuyển xuống xã Cẩm Hải) và bầu bổ xung đồng chí Nguyễn Văn Thi vào Ủy viên ủy ban. kết quả tại kỳ họp Đ/c Nguyễn Văn Thi được 17/18 phiếu =94,44%
Các tin liên quan: