Tin nổi bật

Tin hoạt động của HĐND

Ngày 30/6/2021 HĐND xã Cộng Hòa tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân xã khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Tại kỳ họp  lần thứ nhất HĐND xã Cộng Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ra được các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND xã; Đ/c chủ tịch, phó chủ tịch UBND và trưởng phó ban cùng các thành ban pháp chế, ban kinh tế các thành viên cụ thể như sau:
1. Ông Đinh Văn Bằng - Chủ tịch HĐND xã Cộng Hòa
2. Ông Ngô Văn Thanh - Phó chủ tịch HĐND xã Cộng Hòa
3. Ông Nguyễn Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa
4. Ông Điệp Văn Nguyên - Phó chủ tịch UBND xã Cộng Hòa
5. Ông Nguyễn Thanh Trường - Phó chủ tịch UBND xã Cộng Hòa
6. Ông Lê Xuân Thành - Ủy viên UBND xã Cộng Hòa
7. Ông Từ Minh Hải - Ủy viên UBND xã Cộng Hòa 
8. Ông Hà Văn Lương - Trưởng ban Kinh tế
9. Bà Đỗ Thị Thoa - Phó ban Kinh tế
10. Ông Hoàng Văn Thường - Trưởng ban Pháp chế
11. Bà Hà Thị Hường - Phó ban Pháp chế
Kết thúc kỳ họp đồng chí chủ tịch HĐND xã Cộng Hòa đã trao giấy chứng nhận cho các Đ/c Đại biểu HĐND xã Cộng Hòakhóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. 


Hình ảnh các Đ/c Đại biểu HĐND xã nhận giấy chứng nhận
Các tin liên quan: