Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành công văn tuyên truyền thực hiện Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần.

Qua đó, Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị UBND các xã, phường tuyên truyền Quyết định 645/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ứng phó thảm họa động đất, sóng thần.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân về ứng phó thảm họa động đất, sóng thần và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Tuyên truyền cho người dân các kỹ năng phòng, chống và ứng phó trước các tình huống của thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả về ứng phó thảm họa động đất, sóng thần trong bối cảnh dịch bệnh bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa phương.

Tuyên truyền, hướng dẫn và huy động người dân trực tiếp tham gia vào các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn như diễn tập phòng tránh thiên tai, đánh giá rủi ro thiên tai, các sự kiện liên quan. Thông tin việc triển khai các giải pháp thực hiện phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương như: đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều, hồ đập, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực trọng yếu, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi vùng có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét...

Tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những tổ chức, cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị, đồng thời phát hiện, đấu tranh kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống thiên tai; biểu hiện chủ quan, thờ ơ, vô cảm đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; những hành vi tung tin không chính xác gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng./.

Các tin liên quan: