Tin nổi bật

Thông báo

Thông báo nội quy làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Cộng Hòa

I.  LỊCH  LÀM VIỆC 
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Cộng Hòa làm việc vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần; nghỉ chủ nhật và các ngày lễ, tết theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong các ngày làm việc: 
+ Buổi sáng:   Từ   8h00'đến 11h30'
+ Buổi chiều:  Từ 13h00' đến 16h00'
II. NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI XÃ CỘNG HÒA
1. Nhiệm vụ
- Hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính mà tổ chức, cá nhân yêu cầu giải quyết theo quy trình đã công khai và quy định hiện hành của pháp luật; in phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Chuyển giao hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đến cơ quan chuyên môn có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các bộ phận hoặc cơ quan chuyên môn theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm.
- Thu phí, lệ phí (nếu có) và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.
2. Trách nhiệm
- Đến cơ quan làm việc đúng thời gian quy định: buổi sáng từ 7h30' đến 12h00'; buổi chiều từ 13h00' đến 16h30'.
- Trong thời gian thực thi công vụ cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động phải đeo thẻ, trang phục gọn gàng, lịch sự đúng quy định.
Có thái độ đúng mực, hòa nhã, giải quyết các yêu cầu nhanh chóng; hành vi, ngôn ngữ giao tiếp ân cần, văn minh, lịch sự đối với các tổ chức, cá nhân; không được uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc.
- Có trách nhiệm giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được phân công. Nghiêm túc chấp hành pháp luật và các quy định khi thi hành công vụ.
- Cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện công việc được giao; có ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh chung và bảo vệ tài sản của cơ quan.
III. ĐỐI VỚI CÁCTỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẾN LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ HIỆN ĐẠI XÃ CỘNG HÒA
1. Quyền lợi và nghĩa vụ
- Được hướng dẫn, giải thích và tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính theo nhu cầu, đúng quy định của pháp luật và nằm trong phạm vi cho phép của UBND xã; Nhận phiếu hẹn trả kết quả theo quy định của pháp luật và các quy định khác đã ghi trên phiếu hẹn.
- Được quyền khiếu nại với lãnh đạo xã nếu cán bộ, công chức của xã có những việc làm sai trái trong khi làm nhiệm vụ.
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định và sự hướng dẫn của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.
- Đến trụ sở UBND xã để giải quyết công việc đúng thời gian quy định;
- Khai đúng, đủ các nội dung theo tờ khai, mẫu đơn và nộp đủ hồ sơ theo quy định của thủ tục hành chính đã được phê duyệt và công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.
- Thông báo cho Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã Cộng Hòa khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại có các hành vi tiêu cực hoặc gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân (Số điện thoại đường dây nóng: 0912 226 583).
- Chỉ nộp các khoản phí/lệ phí/thuế theo quy định của pháp luật.
2. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân:
- Đến nộp hồ sơ và nhận kết quả trong tình trạng say rượu, bia hoặc các chất kích thích khác
- Mang chất nổ, chất cháy, vũ khí, chất độc, chất gây ô nhiễm môi trường.
- Mang gia súc, gia cầm hoặc súc vật khác vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại.
- Có lời nói, hành động xúc phạm đến danh dự, uy tín của cơ quan nhà nước, cán bộ tiếp công dân và các hành vi khác như: kích động, lôi kéo, nằm vạ, chửi rủa, sỉ nhục, ăn nói thô tục.
- Trang phục không đúng với chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.