Tin nổi bật

GIỚI THIỆU

Do sự điều động luân chuyển các bộ công chức nên đã có sự thay đổi về nhân sự cụ thể là ngày 01/ 12/2022 Đ/c Hà Mạnh Cường - Phó Bí thư, Chủ tịch UBMTTQ xã Cẩm Hải được điều động giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hòa. Ngày 09/12/2022 HĐND đã đã tổ chức kỳ họp thứ tám HĐND xã Cộng Hòa khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 Để đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết HĐND và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác điều hành của HĐND, UBND xã Cộng Hòa năm 2022; Và Quyết nghị miễn nhiệm Đ/c Ngô Mạnh Tuyển - Chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, bầu Đ/c Hà Mạnh Cường - Phó Bí thư Đảng ủy xã Cộng Hòa kiêm giữ chức vụ chủ tịch UBND xã Cộng Hòa. kết quả tại kỳ họp Đ/c Hà Mạnh Cường được 19/19 phiếu = 100%.

Hình ảnh các đồng chí bỏ phiếu bầuHình ảnh Đồng chí Hà Mạnh Cường (bên trái) nhận hoa chúc mừng; Đ/c Ngô Mạnh Tuyển (bên phải) nhận hoa thôi chức chủ tịch
Các tin liên quan: