Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020 đã và đang được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của TP Cẩm Phả tích cực triển khai. Đến nay, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn.
Cán bộ MTTQ xã Cộng Hòa (bên phải) thăm mô hình trồng chanh và bưởi da xanh của hộ gia đình ông Hà Công Định, thôn Ngoài, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả.
Đồng chí Trần Minh Hà, Phó Chủ tịch MTTQ TP Cẩm Phả, cho biết: Để Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt hiệu quả cao, MTTQ đã không ngừng phát huy vai trò tập hợp đoàn kết, vận động nhân dân, lựa chọn những nhóm tiêu chí phù hợp với thực tế của 16 xã, phường trên địa bàn để triển khai thực hiện. Đặc biệt, đối với 3 xã nông thôn là Dương Huy, Cẩm Hải, Cộng Hòa, việc thực hiện cuộc vận động sẽ hướng theo các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 13 phường tập trung thực hiện hướng theo các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh...
 

Vốn là xã khó khăn của TP Cẩm Phả, năm 2016, sau 6 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Cộng Hòa đã về đích với 19/19 tiêu chí, 39/39 chỉ tiêu, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, các công trình hạ tầng thiết yếu phát huy hiệu quả. Từ kết quả đạt được, xã được thành phố chọn để thực hiện điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Ban Xây dựng NTM của xã đã thành lập, phân công các thành viên phụ trách từng địa bàn, bám sát cơ sở để tuyên truyền, phổ biến các bước xây dựng NTM tiếp theo. MTTQ xã phối hợp với chính quyền, đoàn thể tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân trong xã tham gia các phong trào thi đua, từng bước thay đổi tư duy trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; chủ động xây dựng những mô hình sản xuất có hiệu quả, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân. Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” tiếp tục được triển khai, trong đó tập trung đưa những cây, con giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của xã, có giá trị kinh tế vào thực hiện, như: Nuôi ngan đen; trồng thanh long ruột đỏ, ba kích, chanh, giảo cổ lam...

Theo kế hoạch của MTTQ thành phố, phường Cẩm Trung được chọn làm mô hình điểm “Xây dựng đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Phạm Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Cẩm Trung, cho biết: Ngay từ tháng đầu phát động, phường đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Trong đó, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành những quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị và giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng rãi. Qua đó, người dân trên địa bàn cũng nâng cao trách nhiệm trong việc đóng góp công sức để xây dựng thành công từng tiêu chí đô thị văn minh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố.

 


 
Các tin liên quan: