Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng 22/6, thành phố Cẩm Phả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019. Tới dự về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Ngọc Thái Hoàng - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh. Về phía thành phố có các đồng chí: Vũ Quyết Tiến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Bùi Thị Bính - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Hồng Dương - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí phó chủ tịch HĐND - UBND thành phố và 150 đại biểu đại diện cho 10.095 dân tộc thiểu số toàn thành phố.

Từ năm 2014 đến nay Cấp ủy, Chính quyền thành phố luôn tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cùng vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số của thành phố đã có sự chuyển biến rõ nét. Thành phố đã huy động nguồn lực với tổng kinh phí trên 3.200 tỷ đồng để đầu tư cho chương trình nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, chính sách vay vốn, chính sách dân tộc được cả hệ thống chính trị và toàn xã hội quan tâm phối hợp đầu tư, có tác động lớn đến các mặt kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người dân và của toàn xã hội, đã làm thay đổi diện mạo vùng nông thôn, vùng dân tộc miền núi của thành phố, đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng cơ sở được đầu tư, đến nay 100% số xã có đường bê tông hóa; 100% phường, xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 100% số hộ dân được sử dụng nước sạch và hợp vệ sinh; 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 100% số trường học từ Tiểu học đến THCS được cao tầng hóa; 100% thôn, khu có nhà văn hóa được lắp đặt máy vi tính có kết nối Internet, có hệ thống loa truyền thanh; 100% trẻ em là người dân tộc thiểu số dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số giảm hàng năm, không còn nhà tạm, nhà dột nát. 
Quang cảnh đại hội
Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục thể thao được giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc đồng bào dân tộc; thu nhập bình quân đầu người tại các vùng dân tộc miền núi  đạt 42,5 triệu/năm. Hệ thống thủy lợi tưới tiêu và các hồ chứa nước được quan tâm đầu tư và đưa vào sử dụng, góp phần làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững ổn định.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Quyết Tiến - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng vươn lên và những thành tích mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh thành phố Cẩm Phả đang bứt phá, vươn lên, phấn đấu trở thành Thành phố công nghiệp, dịch vụ đồng bộ, bền vững, thân thiện với môi trườngĐể hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Trong đó việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo nâng cao chất lượng đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Vì vậy trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố tới cơ sở và đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người dân. Tăng cường vai trò của các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, quyết tâm xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số. Giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc, truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc.

Triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội nhất là chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch; hài hòa giữa phát triển nông thôn với đô thị.

Củng cố công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý thức tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Ra sức thi đua lao động, học tập lập thành tích hướng tới chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. UBND thành phố khen thưởng 25 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác và người có uy tín tại Đại hội đại biểu các DTTS thành phố lần thứ III, năm 2019.

Nguồn tin: Do UBND thành phố Cẩm Phả cung cấp

Các tin liên quan: